Snadné zakládání a prodej firem

Česká legislativa stále pokulhává za okolními státy v oblasti zakládání firem. Nejde jenom o finančně náročnou záležitost díky nutnosti absolvování celého procesu u notáře. Celý proces je značně náročný i časově. Čekají nás nutné termíny a lhůty pro založení nové firmy a často i čekací lhůta u notáře. Oproti Anglii, kde založení firmy trvá doslova jen pár hodin a funguje on-line, máme u zakládání firem zatím stále rezervy. Co si však počít, když pro svůj projekt potřebujete založit firmu hned? Možnosti tady jsou a získat vlastní společnost s ručením omezením nebo akciovou společnost je poměrně jednoduché.

Zakládání nových firem

Využít můžete specializovaných firem, které jsou připraveny vyřešit vaše požadavky prakticky ihned. Jednak vám nabídnou své asistenční služby při založení vaší firmy a taktéž jsou schopni poskytnout i vstupní kapitál nutný k založení firmy a samozřejmě i součinnost notáře. Ceny za založení takových firem se pak odvíjejí od množství poskytnutých služeb. Co je však důležité, při takové asistenci můžete dostat kompletní servis i potřebné rady do začátku podnikání.

Jde to on-line

Od počátku roku 2014 se změnou Občanského zákoníku a souvisejících předpisů je možno založit u specializovaných firem dokonce on-line. Jednoduše vyplníte formulář přímo na internetu, zašlete příslušné listiny a pak již jen doma čekáte, až je vaše firma založena. Tento typ zakládání se tak již postupně přibližuje lhůtám v Anglii.

Firmu můžete mít ihned

Pakliže potřebujete firmu skutečně hned, protože „včera bylo pozdě“, pak využijte služeb tzv. ready-made společností. Jsou to firmy již obchodním rejstříku zapsané, avšak dosud nevyvíjejí žádnou podnikatelskou činnost. Zde stačí opravdu jen takovou firmu pomocí specializované poradenské společnosti odkoupit a mnohdy velmi levně, a můžete ihned začít podnikat.

Poradenské firmy nabízející zakládání firem a prodej firem jsou velmi vhodnými alternativami v této specifické oblasti pro mnohé, kteří si nevědí rady a nebo potřebují řešit své potřeby rychle a s kompletním servisem.