Studium cizích jazyků se vyplatí v každém věku

K tomu, abyste obstáli v běžném životě, musíte dokonale umět rodnou řeč. Jenže stejně tak se dnes už neobejdete bez znalosti alespoň některého ze světových jazyků, zejména němčiny a angličtiny. Studium cizích jazyků se vyplatí v každém věku, o čemž se přesvědčíte v tomto článku.

Proč učit malé děti?

Praktické je, pokud se cizí jazyk člověk učí už od útlého věku, v podstatě od doby, kdy zvládá také základy své rodné řeči. Výuka je pak totiž nenásilná a dítě si řeč osvojuje daleko přirozenějším způsobem. Zvlášť tehdy, má-li k tomu dobré podmínky a také se mu věnují zkušení lektoři, kteří preferují moderní metody. Jako příklad lze uvést jazykovou školu AQAP, která sídlí v Plzni.

Angličtina v Plzni pro děti v jazykové škole AQAP probíhá v příjemném prostředí. Kurzy jsou určené už pro děti od 3 měsíců věku! Mnozí z vás si jistě řeknou, jak se může batole učit cizí jazyk, když ještě pořádně neumí ani svoji rodnou řeč. A to je právě výhoda. Škola asi jako jediná používá metodu Helen Doron v Plzni. Děti se učí cizí jazyk přirozeně mluvou, stejně jako je tomu v případě, kdy se učí češtinu. Vryjí si jej tak do paměti zcela nenásilnou formou. V dospělosti pak nemají problém s výslovností, snadněji se učí gramatiku, mají vynikající slovní zásobu.

cizí jazyky

Proč se učit v dospělosti?

Pokud jste v mládí na cizí jazyky příliš nedali, případně jste je neměli možnost studovat ve škole, rozhodně se vyplatí podstoupit jazykové kurzy pro dospělé. Znalost angličtiny či angličtiny vám totiž může otevřít nejen možnost konverzovat s cizinci třeba během dovolené, ale naskytne vám i bohatší příležitosti při uplatnění na pracovním trhu. Většina zaměstnavatelů chce dnes na lépe placené pracovní pozice lidi, kteří ovládají cizí jazyky. Naučit se je přitom od základů můžete během 1 – 2 let. Chce to jen trochu trpělivosti a píle.